Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV

08/04/2019 15:22 Số lượt xem: 341

(BNP) – Ngày 3/4, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, nhất là tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.
 
Theo Kế hoạch, Tỉnh ủy phát động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng. Nội dung các tác phẩm báo chí tập trung vào những vấn đề: Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
 
Thể lệ cuộc thi thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.
 
Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí của địa phương vẫn được quyền tham dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2019. 
 
Để việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng đạt kết quả cao, Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên, do đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tham mưu, xây dựng tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện.
V.L