Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

10/10/2018 15:02 Số lượt xem: 965

(BNP) - Sáng 10/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, trực tiếp thông báo nội dung của Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp thông báo nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông tin tới các đại biểu những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Diễn ra từ ngày 02 - 06/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017; xem xét quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2019 và những năm tiếp theo, với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 
Theo kế hoạch, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên xong trước ngày 21/10/2018.  
H.T