Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tổ chức các hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

  17/04/2018 14:38 Số lượt xem: 559

  (BNP) - Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức các hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

  Phát triển văn hóa đọc là một trong những hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên.

  Theo đó, nội dung của Kế hoạch sẽ tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa; giáo dục và ca ngợi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống văn hóa của người Việt Nam, của người dân Kinh Bắc. Biểu dương, vinh danh những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong ngành giáo dục của tỉnh.

  Cùng với đó, phát triển các loại hình văn hóa và những giá trị nhân văn của văn hóa Việt Nam; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với bản thân, gia đình, nhà trường, quê hương và đất nước, đáp ứng nhu cầu, sở thích lành mạnh của học sinh, sinh viên. Phê phán các biểu hiện lệch lạc, đua đòi, ham chơi, thích hưởng thụ; phòng, chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực và bất bình đẳng giới trong học đường.

  Việc triển khai hoạt động văn hóa được thực hiện thông qua các hình thức như phát triển văn hóa đọc, tổ chức các hoạt động tại thư viện trường, phòng đọc, phòng tra cứu, trang bị tủ sách tại các lớp học, tìm hiểu tri thức văn hóa thông qua hệ thống sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa - xã hội, tìm hiểu lĩnh vực lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc. Hình thành các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ; các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim gắn với các sự kiện, ngày lễ, ngày truyền thống của cơ sở giáo dục, địa phương nơi học sinh, sinh viên sinh sống.
   
  Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, giao lưu thể thao, văn nghệ, tìm hiểu về nhà trường giữa học sinh, sinh viên trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước cũng như cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và các hoạt động khác.
   
  Kế hoạch nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức cũng như ngăn chặn các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, hình thành thói quen, ý thức tốt để hoàn thiện nhân cách học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa các vùng miền và tinh hoa văn hóa nhân loại, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.
  H.H