Toàn tỉnh cấp gần 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

26/03/2020 08:35 Số lượt xem: 355

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quý I/2020, toàn tỉnh đã cấp 2.940 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình.

Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính huyện Gia Bình.

Cụ thể, cấp 179 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, trong đó, tổ chức 9 giấy, hộ gia đình, cá nhân 170 giấy; cấp mới, cấp đổi, cấp lại do biến động đất đai 2.761 giấy, trong đó, tổ chức 04 giấy, hộ gia đình, cá nhân 2.757 giấy.
 
Chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp cho 2.666 trường hợp, trong đó, tổ chức 58 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 2.608 trường hợp. Đăng ký biện pháp bảo đảm cho 7.299 trường hợp, trong đó, tổ chức 128 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 7.171 trường hợp. Xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức khi thực hiện dự án với 551 lô đất ở.
 
Ngoài ra, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 29 dự án với diện tích 99,50ha; phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, giá cụ thể làm căn cứ tính tiền khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất của 18 dự án; phê duyệt phương án đấu giá, kết quả trúng đấu giá, quyết định đấu giá đối với 16 dự án sử dụng đất.
S.T