Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 164 doanh nghiệp FDI

  11/01/2017 13:36 Số lượt xem: 751
  (BNP) - Do thực hiện tốt các giải pháp xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng KCN, nên Bắc Ninh tiếp tục thu hút được nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn vào các KCN.

  Với kết cấu hạ tầng KCN đồng bộ, Bắc Ninh nằm trong tốp những tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước.

  Tính từ ngày 01/01 - 15/12/2016, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 164 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 747,7 triệu USD; so với năm 2015, tuy tăng 30 dự án, nhưng vốn đăng ký chỉ bằng 22,3%. Lũy kế đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 935 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký 12,3 tỷ USD.
   
  Cũng trong năm 2016, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.317 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 7.762,2 tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 8.597 doanh nghiệp đăng ký theo Luật doanh nghiệp với số vốn đăng ký 117.828 tỷ đồng.
   
  Theo số liệu tổng hợp của ngành Thuế, tính đến ngày 15/12 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 7.638 doanh nghiệp độc lập và 629 chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, có 780 doanh nghiệp FDI, 6.780 doanh nghiệp ngoài Nhà nước thuộc tỉnh quản lý và 62 chi nhánh doanh nghiệp FDI, 473 chi nhánh doanh nghiệp.
  S.T