Toàn tỉnh cấp hơn 2.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

16/04/2019 09:05 Số lượt xem: 238

(BNP) - Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường), trong quý I/2019, toàn tỉnh đã cấp 2.139 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình.

Tiệp nhần hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, tiếp nhận 1.780 hồ sơ (mỗi hồ sơ cấp 01 giấy chứng nhận) của 31 tổ chức cấp lần đầu, trong đó, đã giải quyết 1.775 hồ sơ cho 27 tổ chức, đang giải quyết 05 hồ sơ của 04 tổ chức tại các cơ quan có liên quan. Tiếp nhận 23 hồ sơ của 23 tổ chức đăng ký bổ sung tài sản trên đất, trong đó đã giải quyết 17 hồ sơ của 17 tổ chức.
 
Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, đã tiếp nhận giải quyết và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định 910 hồ sơ đề nghị cấp lần đầu. Trong đó, đã giải quyết 364 hồ sơ; 327 hồ sơ đang giải quyết tại các cơ quan liên quan; trả lại 219 hồ sơ chưa đủ điều kiện.
 
Bên cạnh đó, tiếp nhận 278 hồ sơ đề nghị cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất, đến nay, đã giải quyết 189 hồ sơ, 34 hồ sơ đang giải quyết tại các cơ quan liên quan; trả lại 55 hồ sơ chưa đủ điều kiện.
S.T