Toàn tỉnh có 179 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất

15/08/2019 15:09 Số lượt xem: 136
(BNP) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 179 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất, trong đó, 26 doanh nghiệp đồng thời sản xuất và kinh doanh hóa chất, 30 doanh nghiệp chuyên kinh doanh hóa chất và 123 cơ sở doanh nghiệp thuộc diện sử dụng hóa chất.

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Một số doanh nghiệp hóa chất sản xuất, kinh doanh với khối lượng lớn như: Công ty Vitop Chemicals, Công ty CNM KH Việt Nam, Công ty Air Liquide Việt Nam, Công ty AKChemtech Hà Nội, Công ty TOMOE, Công ty Việt Nam Parkerzing, Công ty Schramm SSCP, Công ty SamhwaVina, Công ty Better Resin, Công ty Jungbu Eschem, Công ty TNHH KCC, Công ty hóa chất Đức Giang, Công ty công nghệ hóa chất và môi trường Vũ Hoàng...
 
Chủng loại hóa chất được sản xuất, sử dụng, tồn trữ trên địa bàn tỉnh khá phong phú, đa dạng, trong đó, có 15 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp; 7 cơ sở, doanh nghiệp sử dụng các hóa chất công nghiệp thuộc nhóm hạn chế sản xuất.
 
Nhìn chung việc tuân thủ các quy định pháp luật của các cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên hoạt động hóa chất là loại hình có điều kiện, được quản lý theo quy định của pháp luật song còn một bộ phận cơ sở, doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh; nhiều cơ sở chưa xây dựng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa sự cố hóa chất và không tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động; chưa có bảng nội quy an toàn, quy trình thao tác an toàn... Điều này, đòi hỏi cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính mạng, tài sản cho cộng đồng và môi trường sinh thái.
 
S.T