Toàn tỉnh có hơn 1.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

05/07/2019 16:51 Số lượt xem: 360

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.114 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 12.170 tỷ đồng; trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 57,7%, đứng thứ 9 cả nước.

Công ty cổ phần Nhựa thực phẩm STD (KCN Tiên Sơn).

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 300 đơn vị trực thuộc. Thực hiện thủ tục giải thể cho 109 doanh nghiệp và 60 đơn vị trực thuộc; 330 doanh nghiệp và 36 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Cũng trong 06 tháng, toàn tỉnh có 231 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 123 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15.284 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ hơn 225.840 tỷ đồng và 2.915 đơn vị trực thuộc. Trong đó, 14.800 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 223.349 tỷ đồng và 2.872 đơn vị trực thuộc đang hoạt động.
S.T