Toàn tỉnh có hơn 1.700 doanh nghiệp thành lập mới

08/10/2020 09:34 Số lượt xem: 437

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.756 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 17.192 tỷ đồng, tăng 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 3,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,8 tỷ đồng.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần nhựa Zion (KCN VSIP).

Tính riêng tháng 9, toàn tỉnh có 158 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.593 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,18%, đứng thứ 5 cả nước.

Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 554 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 175 doanh nghiệp và 211 đơn vị trực thuộc; thực hiện 230 lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 587 doanh nghiệp và 96 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 337 doanh nghiệp và 46 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17.659 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 266.673 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,1 tỷ đồng. Trong đó, có 524 Doanh nghiệp tư nhân; 9.709 Công ty TNHH 1 thành viên; 4.799 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.626 Công ty cổ phần và 01 Công ty hợp danh.

S.T