Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Toàn tỉnh vận động hơn 6 tỷ đồng trong Tháng cao điểm vì người nghèo

  08/11/2018 09:41 Số lượt xem: 284

  (BNP)- Trong Tháng cao điểm vì Người nghèo năm 2018 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tính đến ngày 5/11, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp trong toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ được hơn 6 tỷ đồng.

  Các Sở, ban, ngành tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại Lễ phát động.

  Cụ thể, cấp tỉnh đã vận động đăng ký ủng hộ được hơn 3 tỷ đồng (trong đó 1,7 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản Quỹ); cấp huyện được 1,4 tỷ đồng và cấp xã được 1,5 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ đạt hơn 11 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh đạt hơn 3,6 tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 3 tỷ đồng và cấp xã đạt hơn 4,2 tỷ đồng).

  Năm 2017, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 728 ngôi nhà Đại đoàn kết; 10 tháng năm 2018 đã hỗ trợ xây dựng 408 ngôi nhà; tặng quà và trợ giúp người nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh con hộ nghèo có thành tích tốt trong học tập trị giá hàng tỷ đồng… Việc kêu gọi ủng hộ, chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.
  V.H