Tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 380 về thành lập Tổ dân vận ở khu dân cư

09/10/2019 15:33 Số lượt xem: 711

(BNP) - Sáng 09/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 380-TB/TU ngày 06/1/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Tổ dân vận ở khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông báo số 380 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh có 731 Tổ dân vận (tại 100% các khu dân cư) được thành lập, đi vào hoạt động, trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Chủ động nắm, dự báo tình hình nhân dân, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Tổ dân vận ở khu dân cư hiện nay. 


Bên cạnh đó, phối hợp với Ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn triển khai thực hiện sâu rộng và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Trong đó, tham gia lực lượng nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh.
 
Trong 10 năm, các Tổ dân vận trên địa bàn tỉnh đã phối hợp vận động nhân dân hiến 19.471m2 đất làm đường và các công trình văn hóa, tín ngưỡng; đóng góp 336.899 ngày công lao động và 125.363 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.
 
20 bài tham luận trực tiếp và gửi về hội nghị đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn trong 10 năm hoạt động của các Tổ dân vận ở khu dân cư. Trước những hạn chế như: một số Tổ dân vận hoạt động còn hình thức, lúng túng; việc giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở còn chậm, bị động… các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận; thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tổ dân vận; phổ biến những cách làm hay, nhân rộng các mô hình Tổ dân vận hoạt động hiệu quả, nhất là trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; có chế độ hỗ trợ, phụ cấp kịp thời để khuyến khích các thành viên Tổ dân vận hăng hái thực hiện nhiệm vụ…

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
  
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận và biểu dương kết quả 10 năm thành lập và hoạt động của Tổ dân vận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 599, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Tổ dân vận ở khu dân cư”, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.
 
Đối với Tổ dân vận ở khu dân cư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương pháp vận động nhân dân; phân công thành viên Tổ dân vận trực tiếp phụ trách địa bàn, hộ gia đình để bám sát cơ sở, nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị của địa phương.
 
Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là chung tay thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của tỉnh “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” và Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. 
 
Tại hội nghị, 36 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Thông báo số 380 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.
H.L