Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

14/03/2019 16:29 Số lượt xem: 921

(BNP) - Sáng 14/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (gọi tắt là Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 19/5/1994 tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Sau 24 năm thực hiện Pháp lệnh, nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, từ đó phát huy chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận chỉ ra một số mặt hạn chế, bất cập trong thực hiện Pháp lệnh. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cần nâng cấp Pháp lệnh thành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương đạt được trong 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đồng thời, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, các vi phạm pháp luật liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Không để các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân tranh chấp, khiếu kiện, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự tại khu quốc phòng, an ninh, công trình quân sự.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Ngay sau Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành liên quan quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 04/CP của Chính phủ về ban hành quy chế về bảo vệ công trình quốc và khu quân sự. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hiểu về tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung và việc bảo vệ các công trình quốc phòng, khu vực quân sự nói riêng. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng theo quy hoạch đã được phê duyệt và khai thác hiệu quả các công trình quốc phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Pháp lệnh...
H.H - N.H