Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

21/10/2020 18:20 Số lượt xem: 1113

(BNP) - Chiều 21/10, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích.

Tới dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Sau 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể CCHC của Bắc Ninh đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng. Không chỉ hoàn thành 16/16 mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011 - 2020 mà mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ nét; phương châm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính Nhà nước được thiết lập và đề cao.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng. Tỉnh đã giải thể 05 cơ quan, thực hiện sáp nhập, giảm 71 cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng; giảm 270 biên chế, trong đó, có 15 công chức cấp tỉnh, 59 cán bộ công chức cấp xã, 196 biên chế viên chức và  hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thành lập Trung tâm Hành Chính công tỉnh. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều hoạt động theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân....

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận đã tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và đề xuất các nội dung phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; rà soát, cắt giảm các TTHC rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm gọn nhẹ, khoa học, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả...

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật trong công tác CCHC của tỉnh đạt được trong những năm qua, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần ban hành Chương trình hành động cụ thể về công tác CCHC, có cơ chế khuyến khích sự sáng tạo, đột phá trong thực hiện công tác CCHC. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định những kết quả CCHC đạt được trong 10 năm qua đã tạo nên bước đột phá, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành một địa phương phát triển mạnh mẽ, năng động với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nhất là người đứng đầu cần quán triệt vai trò của CCHC, xác định đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện khởi nghiệp, thu hút đầu làn sóng đầu tư nước ngoài; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo bước đột phá trong giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số gắn với CCHC; thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành của UBND tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ.

Cùng với đó, phát huy vai trò Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở... từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực và sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác CCHC trong tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

S.T