Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 13/12/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 278 tỷ đồng

  06/12/2017 09:41 Số lượt xem: 617

  (BNP) - Trong tháng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tích cực kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị đảm bảo chất lượng và kế hoạch đề ra.

  Tỉnh lộ 281 đoạn Kim Đào - Quảng Phú (huyện Lương Tài) đang được đầu tư thi công.

  Tổng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11 đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng 3,7% so tháng trước và tăng 11,7% so cùng tháng năm trước.
   
  Sau 11 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt hơn 2.630 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh gần 2.000 tỷ đồng, tăng 14,6%; vốn ngân sách cấp huyện đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 2% và ngân sách cấp xã đạt hơn 281 tỷ đồng, tăng 3,4%.

   

  B.M