Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Trả lời kiến nghị của công dân và doanh nghiệp không quá 7 ngày làm việc

  09/11/2018 08:05 Số lượt xem: 337

  (BNP) - Sở Tài chính vừa ban hành Quyết định số 244/QĐ-STC về việc quy định tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của công dân và doanh nghiệp.

  Văn bản trả lời kiến nghị của công dân và doanh nghiệp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.

  Theo đó, các phòng chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của công dân và doanh nghiệp từ mục “Tiếp nhận thông tin hỏi đáp” trên phần mềm quản lý văn bản điều hành của Sở. Thời gian trả lời không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh kiến nghị của công dân và doanh nghiệp. 
   
  Việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị phải đảm bảo công khai minh bạch, khách quan trung thực; an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về phản ánh, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp.
   
  Đây là một trong những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách quản lý tài chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm của Sở, qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh chung của tỉnh.
  T.S