Trao Chứng nhận cho 33 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020

08/12/2020 19:18 Số lượt xem: 1498

(BNP) - Chiều 08/12, Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng, trao Chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ Chương trình OCOP năm 2021. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 cho các chủ thể.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị các cấp, các doanh nghiệp, HTX và người dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, tập huấn về Chương trình OCOP, các chính sách hỗ trợ của tỉnh được tăng cường; các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm được chú trọng; các hoạt động hỗ trợ các chủ thể đăng ký thương hiệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chương trình OCOP được quan tâm… Qua đánh giá, phân hạng, năm 2020, toàn tỉnh có 33 sản phẩm của 15 chủ thể được UBND tỉnh công nhận đạt Chương trình OCOP (bao gồm 03 sản phẩm đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao).

Năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục triển khai Chương trình OCOP theo Đề án đã được phê duyệt. Trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; khuyến kích các doanh nghiệp, HTX, các hộ sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra những sản phẩm khác biệt, ấn tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sơ chế, bảo quản để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; tổ chức tập huấn cho 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký tham gia Chương trình…, phấn đấu có khoảng 10 chủ thể tham gia Chương trình OCOP, tối thiểu 30 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm đạt 5 sao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng các chủ thể có sản phẩm được công nhận Chương trình OCOP năm 2020. Khẳng định vai trò của Chương trình đối với sự phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, chất lượng khả thi đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021 và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa sản phẩm, trong đó tập trung hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò của Chương trình, các tiêu chí, điều kiện được công nhận sản phẩm OCOP tới các doanh nghiệp, HTX, các hộ dân; rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Các chủ thể có sản phẩm Chương trình OCOP được công nhận năm 2020 cần phát huy lợi thế sẵn có để mở rộng thị trường, tiếp tục hoàn thiện, không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phục vụ thị trường trong tỉnh, trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Nhân dịp này, 33 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 của 15 doanh nghiệp, HTX và hộ cá thể được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận.

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký kết với các Sở, ngành liên quan về kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

H.T