Triển khai 35 đề tài, dự án khoa học

11/04/2019 15:24 Số lượt xem: 309

(BNP) - Trong quý I/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai danh mục các nhiệm vụ năm 2019 bao gồm 35 đề tài, dự án và 28 hội thảo khoa học, tập huấn kỹ thuật.

Áp dụng tiến bộ khoa học góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp.

Các đề tài, dự án được lựa chọn sát với thực tiễn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số đề tài tiêu biểu như: Xây dựng mô hình trình diễn và phát triển giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng LCH37 (Sơn Lâm 2); Mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển phân bón thông minh viên nén nhả chậm hiệu Con Lừa; Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá Chép Séc; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hệ thống quan trắc tự động ô nhiễm môi trường; Ứng dụng công nghệ sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại chăn nuôi tập trung...
 
Bên cạnh đó, hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng… được quan tâm thực hiện, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 
Trong quý I, đã làm thủ tục cấp 19 giấy phép, giấy chứng nhận các loại; xác nhận 209 giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hóa nhập khẩu; phê duyệt 5 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; tư vấn, hướng dẫn 17 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm định, hiệu chuẩn 28 phương tiện đo các loại; thử nghiệm chất lượng 14 mẫu sản phẩm hàng hóa; tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy; tư vấn, hướng dẫn 03 doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch…
 
Các hoạt động thông tin KH&CN cũng được tăng cường thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến phục vụ sản xuất và đời sống.
S.T