Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận toàn quốc năm 2019

11/01/2019 09:25 Số lượt xem: 302

Ngày 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính T.Ư  Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. 

Tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng chính quyền vững mạnh theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, xây dựng và ban hành nhiều văn bản phù hợp, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân ngay từ cơ sở. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận và thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018”; đề nghị các bộ, ban ngành T.Ư, các địa phương thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ khiếu kiện đông người để khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài; quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân; tập trung giữ vững dân chủ, kỷ cương, không để kẻ xấu lợi dụng dân chủ và công tác dân vận để thực hiện các hành vi sai trái;... góp phần thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước;… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019./.

Nguồn: BBN