Triển khai tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng 2018

17/05/2019 14:00 Số lượt xem: 458

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 1639/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018.

 

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập huấn, phổ biến, tuyên truyền cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sát với thực tế địa phương, cơ sở, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt tập huấn, phổ biến, tuyên truyền về Luật Quốc phòng năm 2018; phòng thủ dân sự; khu vực phòng thủ và quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng… đồng thời, xây dựng đề cương, tăng thời lượng tuyên truyền Luật Quốc phòng và Nghị định thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền xong trước ngày 28/6/2019.
N.H