Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Triển khai thi hành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp

  14/09/2018 16:24 Số lượt xem: 467

  (BNP) – Ngày 10/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND và 310/KH-UBND về triển khai thi thành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   

  Ảnh minh họa (nguồn internet).

  Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp năm 2017 đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác thủy sản, công tác lâm nghiệp của tỉnh, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích nuôi trồng thủy sản, diện tích rừng của tỉnh…

  Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia có liên quan để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, thời gian hoàn thành trong tháng 9.

  Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh và Quyết định quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định Luật Lâm nghiệp.

  Luật Thủy sản năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 21/11/2017. Luật gồm 9 chương với 105 điều quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

  Luật Lâm nghiệp 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 15/11/2017. Luật gồm 9 chương với 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Với các quy định của Luật sẽ góp phần quản lý các hoạt động về lâm nghiệp hiệu quả hơn, phát huy những lợi thế về rừng và bảo vệ rừng tốt hơn; người dân có thể đầu tư vào trồng rừng, làm kinh tế, phát triển nghề rừng.
   
   
  N.N