Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Triển khai thí điểm dạy học Tiếng Anh có giáo viên nước ngoài cho học sinh trung học

  07/08/2018 14:20 Số lượt xem: 401

  (BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2862/UBND-KGVX thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép phối hợp dạy học tiếng Anh cho học sinh năm học 2018 – 2019.

  Thí điểm dạy tiếng Anh có giáo viên nước ngoài giảng dạy tại các trường trung học.

  Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Sun triển khai thí điểm Đề án hợp tác giảng dạy tiếng Anh do giáo viên nước ngoài trực tiếp tham gia giảng dạy trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2018 – 2019. Việc phối hợp triển khai chỉ được tiến hành khi có sự đồng thuận của nhà trường và phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm các hình thức thương mại trong hoạt động giáo dục.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ chủ quản và các ngành liên quan thẩm định nội dung Đề án; chỉ đạo lựa chọn đơn vị trường học đảm bảo các điều kiện để triển khai thí điểm, định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy đảm bảo chất lượng.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc phối hợp triển khai dạy học tiếng Anh có giáo viên nước ngoài đối với các trường trung học cơ sở trực thuộc (triển khai thí điểm) đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế New Sun sau khi được thẩm định đủ điều kiện triển khai Đề án, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, đơn vị liên quan triển khai thí điểm Đề án theo đúng nội dung phối hợp, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý lao động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.
  L.V