Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh được hợp tác đào tạo liên thông trình độ đại học

  21/04/2017 19:04 Số lượt xem: 2480

  (BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản số 1122/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và đào tạo, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp tác đào tạo liên thông trình độ đại học.

  Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh sẽ có thêm chuyên ngành Điều dưỡng.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh hợp tác với Trường Đại học Thành Tây tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ đại học, chuyên ngành Điều dưỡng. 

  Trong đó, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh là 60 học viên theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm. Thời gian tuyển sinh vào tháng 7 năm 2017. Địa điểm đào tạo (đặt lớp) tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh.

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đào tạo, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  PVBT