Tu bổ, tôn tạo một số di tích trên địa bàn tỉnh

05/11/2019 14:25 Số lượt xem: 497

(BNP) – Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành các Quyết định phê duyệt 05 dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích với tổng kinh phí hơn 122 tỷ đồng.

Di tích Đình Viêm Xá (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh).

Cụ thể, huyện Gia Bình có 02 di tích được tu bổ, tôn tạo là Chùa Đại Bi (xã Thái Bảo) có kinh phí hơn 28,5 tỷ đồng, Đình Bảo Tháp (xã Đông Cứu) có kinh phí gần 25 tỷ đồng. Chùa Linh Ứng (xã Gia Đông) huyện Thuận Thành có tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; thành phố Bắc Ninh có Đình Viêm Xá (xã Hòa Long) gần 22 tỷ đồng; huyện Quế Võ có Đền thờ Nguyễn Cao (xã Cách Bi) gần 17 tỷ đồng.

Đây đều là các dự án nhóm C, công trình tôn giáo, cấp III do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2022.

Việc tu bổ, tôn tạo các di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, phục vụ tốt nhất các nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển du lịch bền vững… qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
T.L