Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 75,2%

01/04/2020 09:55 Số lượt xem: 187

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 03, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 219 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 1.416 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,47 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 75,2% cao nhất từ trước đến nay.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy.sản xuất máy biến áp 220-500 Kv.

Tính chung 03 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 545 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 4.102 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,53 tỷ đồng.
 
Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 152 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 70 doanh nghiệp và 127 đơn vị trực thuộc; 76 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 139 doanh nghiệp và 16 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại
 
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.569 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 248.354 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 14,99 tỷ đồng. Trong đó, 528 Doanh nghiệp tư nhân, 9.003 Công ty TNHH MTV, 4.598 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 2.440 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 3.226 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.
 
Ngoài ra, có 600 doanh nghiệp và 77 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 3.476 tỷ đồng.
S.T