Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đứng thứ 3 cả nước

15/09/2020 07:30 Số lượt xem: 365

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 8/2020, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 246 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 4.340 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 17,65 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,24%, đứng thứ 3 cả nước.

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV DHA - Bắc Ninh.

Tính chung 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.598 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 15.598 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 1,94% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 483 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 155 doanh nghiệp và 199 đơn vị trực thuộc; thực hiện 204 lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 550 doanh nghiệp và 88 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 310 doanh nghiệp và 41 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17.528 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 281.343 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 16 tỷ đồng. Trong đó, có 526 Doanh nghiệp tư nhân; 9.615 Công ty TNHH MTV; 4.780 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.606 Công ty cổ phần và 01 Công ty hợp danh.

S.T