Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 25/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  UBND tỉnh họp bàn công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo

  19/04/2017 21:24 Số lượt xem: 983

  (BNP) - Chiều 19/4, UBND tỉnh tổ chức họp bàn công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

  Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng về nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Sở, ban, ngành kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, kiểm tra rà soát đảm bảo đúng đối tượng và các tiêu chí hỗ trợ đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

  Theo kết quả rà soát, tổng số hộ đề nghị xây mới là 789 hộ, số hộ đề nghị sửa chữa là 461 hộ. Giai đoạn 1 (hỗ trợ theo Kế hoạch 53/KH-UBND trong năm 2017) là 591 hộ, trong đó 455 hộ xây mới, 136 hộ sửa chữa. Giai đoạn 2 (hỗ trợ theo chủ trương của Chính Phủ) 659 hộ còn lại, trong đó, 334 hộ xây mới, 325 hộ sửa chữa với mức hỗ trợ theo quy định là 48 triệu đồng/hộ xây mới và 24 triệu đồng/hộ sửa chữa. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ xây mới và 8 triệu đồng/hộ sửa chữa; Trung ương hỗ trợ 32 triệu đồng/hộ xây mới và 16 triệu đồng/hộ sửa chữa.

  Để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng theo đúng kế hoạch, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án bổ sung các hộ nghèo, người có công làm cơ sở để Trung ương hỗ trợ theo quy định; bố trí ngân sách giải ngân hỗ trợ 591 hộ để các hộ sớm khởi công và hoàn thiện theo kế hoạch.

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, giúp các hộ dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống.
   
  Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 02 Đề án về hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xong trước ngày 5/5. Đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.
   
  Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ các tiêu chí còn tồn đọng trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đã triển khai trong năm 2016, đồng thời, tập trung đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân tiến hành khởi công trong những dịp lễ, tết có ý nghĩa. Phấn đấu hoàn thành tối thiểu 50% kế hoạch giai đoạn 1 xây dựng cho người có công trong thời gian từ nay đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); riêng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo hoàn thành xong trong năm 2017.
   
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách…
   

   

  H.H-M.C