Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

17/07/2019 16:08 Số lượt xem: 663

(BNP) – Sáng 17/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019; Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng”. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
 
UBKT các cấp đã giúp cấp ủy kiểm tra đối với 150 tổ chức Đảng và 785 đảng viên; giám sát đối với 152 tổ chức Đảng, 345 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Giải quyết đơn thư tố cáo đối với 01 tổ chức Đảng và 6 đảng viên, tham mưu giúp cấp ủy và thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 147 đảng viên.
 
6 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trọng tâm là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; chủ động nắm tình hình địa bàn, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc nổi cộm, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm…
 
Tham gia Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng”, hơn 20 bài tham luận đã tập trung đánh giá, phân tích sâu sắc, cụ thể, khách quan những kết quả đạt được; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ thực tế thực hiện công tác giải quyết tố cáo trong Đảng; vai trò trách nhiệm của UBKT, người đứng đầu UBKT, của cán bộ kiểm tra trong tham mưu giúp cấp ủy giải quyết và thực hiện giải quyết tố cáo của UBKT. Từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng ở Đảng bộ tỉnh.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất biểu dương những kết quả UBKT các cấp đạt được trong thời gian qua, góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các cấp bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tránh kéo dài dẫn đến bức xúc trong nhân dân, nhất là các đơn thư, tố cáo liên quan đến nhân sự trước Đại hội Đảng các cấp.
 
Đồng thời, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể để làm tốt việc xác minh nhân sự tham gia Đại hội.
 
Trên cơ sở các ý kiến tham luận tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung các giải pháp vào quá trình thực hiện công tác giải quyết tố cáo trong Đảng để phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
T.M