Xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất lúa vụ Xuân 2019

12/04/2019 15:59 Số lượt xem: 331

(BNP) - Vụ Xuân năm 2019, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, giống lúa thảo dược, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ… với tổng diện tích hơn 250ha.

Thực hiện cấy lúa Xuân bằng máy tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

Trong đó, Công ty Cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh xây dựng mô hình sản xuất lúa siêu nguyên chủng như: Q5, Bắc Thơm số 7, Hương thơm Kinh Bắc, lúa nếp PD2, BM9603… trên diện tích 54,5ha tại huyện Tiên Du, Quế Võ, thị xã Từ Sơn.
 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tại huyện Yên Phong, Lương Tài và Thuận Thành trên diện tích 15ha; sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 10ha tại huyện Gia Bình; mô hình ứng dụng mạ khay, cấy máy quy mô 25ha tại thành phố Bắc Ninh.
 
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình lúa năng suất, chất lượng cao như Đài Thơm 8, Dự Hương, BC15 kháng đạo ôn, lúa Nhật QJ4, lúa thảo dược VH1…với tổng diện tích 192ha.
 
Theo Sở Nông nghiệp&PTNT, vụ Xuân 2019, toàn tỉnh mở rộng diện tích lúa gieo thẳng lên 7.553,5ha, đạt 106,1% kế hoạch; diện tích lúa năng suất, chất lượng cao là 19.095,1ha (chiếm 57,9% tổng diện tích); cung ứng 207 tấn giống lúa các loại cho nông dân.
H.T