Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh

  21/03/2017 10:01 Số lượt xem: 762

  (BNP) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký văn bản số 659/UBND-XDCB tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, không gian cảnh quan kiến trúc đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

  UBND thành phố Bắc Ninh tiến hành cưỡng chế các hộ vi phạm hành lang ATGT tại phường Phong Khê.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

  Triển khai tích cực các biện pháp duy trì trật tự đô thị, quản lý sử dụng hè phố, hành lang, lề đường; chủ động bố trí các điểm đỗ xe ô tô trong các khu phố, khu nhà ở phù hợp với quy hoạch đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính, các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, nhất là các quy hoạch chi tiết, đồng thời tổ chức cắm mốc giới ở thực địa theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào công tác quản lý đô thị.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong xây dựng, quản lý sử dụng hè phố, lòng, lề đường trên địa bàn. Đặc biệt là chất lượng hoạt động của Đội quản lý trật tự xây dựng của thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn; hoàn thiện thủ tục để thành lập các Đội quản lý trật tự xây dựng ở các huyện theo quy định.

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng; rà soát nội dung quy định về thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo hướng giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mà vẫn đáp ứng yêu cầu cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra  thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu qủa các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

   

  H.T