Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Xử lý nghiêm phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định

  08/11/2018 16:09 Số lượt xem: 306

  (BNP) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4273/UBND-XDCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông.

  Các phương tiện tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

  Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính từ ngày 1/1/2018, trên toàn quốc có 24.264 xe ô tô, trong đó có 2.613 xe chở người và 21.651 xe chở hàng hết niên hạn sử dụng; tại thời điểm ngày 1/10/2018, cả nước có 244.006 xe quá hạn kiểm định trên 30 ngày, trong đó có: 61.768 xe con, 14.037 xe khách; 156.005 xe tải và xe chuyên dùng; 12.196 xe loại khác.

  Việc các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định mà vẫn tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông và trái với các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

  Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện có xe ô tô hết niên hạn sử dụng thực hiện giải bản những phương tiện này theo quy định. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định mà vẫn tham gia giao thông, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp vi phạm./.
  H.L