Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/01/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy – Lãnh đạo Sở và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

  27/12/2017 08:30 Số lượt xem: 205

       Thực hiện Văn bản số 656 – CV/TC, ngày 16/10/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

  Đ/c Nguyễn Tiến Nhường - UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch TT tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy – Lãnh đạo Sở và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghi có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

  Về phía Đảng bộ Sở, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ và trưởng các Đoàn thể trực thuộc.

  Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Đảng ủy – Lãnh đạo Sở và cá nhân 04 đồng chí lãnh đạo Sở thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Tập thể Ban thường vụ Đảng ủy – Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các đồng chí lãnh đạo Sở đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá đúng thực tế, chỉ rõ những những mặt tích cực, những hạn chế, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. Các nội dung bản kiểm điểm đã bám sát theo gợi ý, hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy – Lãnh đạo Sở nghiêm túc nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo điều hành còn để một số hạn chế tồn tại như: Việc chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương  trình, Kế hoạch của cấp trên có lúc còn chậm; Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đảng viên và quần chúng có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kịp thời; Đã phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở trực tiếp tham dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc để nắm bắt về nội dung sinh hoạt, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp, nhiều khi mang nặng tính chuyên môn; Tiến độ xây dựng một số dự án còn chậm...

   Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các đồng chí của các Ban Xây dựng Đảng; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư các Chi bộ trực thuộc cho tập thể và cá nhân. Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí theo nội dung đã trình bầy, đồng thời các ý kiến tham gia tập trung nhấn mạnh cần đưa ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần tập trung chỉ đạo như: Vấn đề về tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; Về vấn đề thanh tra, kiểm tra hoạt động xe quá tải; Vấn đề về bảo vệ hành lang giao thông; Tiến độ giải phóng mặt bằng; Chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe; Công tác quản lý vận tải (xe buýt)… Quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn; Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động giải quyết các công việc được phân công phụ trách và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công việc được phân công. Trước mắt tập trung cao để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý khởi công công trình trọng điểm của tỉnh đầu năm 2018 (Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành);

  Với không khí chân tình, cởi mở, thông qua kiểm điểm tinh thần đoàn kết của tập thể và các cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở được nâng cao, tạo động lực cho công tác lãnh đạo điều hành ngành giao thông vận tải trong thời gian tới hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

  Đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, thay mặt tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở xin được tiếp thu và cảm ơn các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Hội nghị, đặc biệt là ý kiến mang tính gợi mở, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Nhường – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng thời cam kết trong thời gian tới tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy – Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo và điều hành ngành phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, tồn tại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ GTVT, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao phó./.

  Biện Xuân Cường
  Nguồn: Văn phòng Sở