Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/01/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở năm 2017 tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  20/03/2017 11:30 Số lượt xem: 846

  Chiều ngày 06/3/2017, Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

  Ảnh toàn thể Hội nghị

        Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đại diện trưởng các đoàn thể… cùng với sự góp mặt của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan văn phòng của Sở Giao thông vận tải.

        Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, chuyên môn và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời đây cũng là dịp để mọi công chức người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những lời giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong công việc, chế độ chính sách.

  Ảnh Đoàn chủ tịch

        Hội nghị đã được nghe báo cáo của Đoàn chủ tịch về tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan Văn phòng và Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Sở.  Nội dung của báo cáo đã nêu rõ về kết quả  đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Báo cáo về công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác phong trào thi đua, khen thưởng; Công tác nữ công; Công tác phát triển Đảng; Công tác thu, chi tài chính và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

        Để đạt được những kết quả đó, Thủ trưởng cơ quan Văn phòng và Ban chấp hành Công đoàn văn phòng đã xây dựng được kế hoạch làm việc cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, kịp thời nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua và công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên đã được Công đoàn phối hợp với chính quyền chỉ đạo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tuy nhiên, do kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn chế nên việc tổ chức các phong trào bị hạn hẹp, hình thức chưa phong phú, đội ngũ cán bộ công đoàn là kiêm nhiệm nên thời gian cho công tác công đoàn cũng bị hạn chế.

        Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi của công chức, viên chức, người lao động đối với các hoạt động của cơ quan trong năm 2016. Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng thời cũng đã đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

        Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy - Lãnh đạo Sở, đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh lưu ý Thủ trưởng cơ quan Văn phòng và BCH Công đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để quan tâm chăm lo đời sống, chế độ làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. 

  Đ/c Lê Ngọc Tuyển - TUV, BTĐU, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Sau khi giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và tiếp thu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở,  Hội nghị đã tiến hành bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 05 đồng chí.

  Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2017

        Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại của năm 2016, đồng thời căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở và BCH Công đoàn Văn phòng đã ký chương trình thi đua năm 2017, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng nhiệm vụ phù hợp với tình hình của đơn vị nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

  Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn ký phát động chương trình thi đua năm 2017

        Với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá nhân thuộc các tổ công đoàn; Thủ trưởng cơ quan Văn phòng và Ban chấp hành công đoàn văn phòng sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt cam kết trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch như đã đề ra cho năm 2017./.

   

  ĐTS
  Nguồn: Công đoàn Văn phòng