Truy cập nội dung luôn
  • Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 2.jpg

  • Các đại biểu tham quan tài liệu, hiện vật tại Nhà trưng bày Tổng Bí thư.jpg

  • Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.jpg

  • Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.jpg