Truy cập nội dung luôn
 • 0241 (8).jpg

 • 0241 (7).jpg

 • 0241 (6).jpg

 • 0241 (5).jpg

 • Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phong - Da liễu

 • 0241 (3).jpg

 • 0241 (2).jpg

 • Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chúc mừng Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Phương Thược

 • Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Nội

 • /4750570

 • /4750576

 • /4750533

 • /4750588

 • /4750582