Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
2Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 01/11/2018
Đến ngày : 01/12/2018
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 09/10/2018
Đến ngày : 09/11/2018
2Lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Từ ngày : 27/09/2018
Đến ngày : 27/10/2018
3Lấy ý kiến dự thảo vào Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục  các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 20/09/2018
Đến ngày : 20/10/2018
4Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Gia Bình và huyện Quế Võ
Từ ngày : 20/09/2018
Đến ngày : 20/10/2018
5Lấy ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh Quy định về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí,  xuất bản của các cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 12/09/2018
Đến ngày : 12/10/2018
6Lấy ý kiến vào dự thảo QĐ của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý khu đô thị, khu nhà ở, nhà chung cư, nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 16/08/2018
Đến ngày : 16/09/2018
7Lấy ý kiến dự thảo ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 15/08/2018
Đến ngày : 15/09/2018
8Lấy ý kiến dự thảo ban hành Quy định Xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 10/08/2018
Đến ngày : 10/09/2018
9Lấy ý kiến dự thảo về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 26/07/2018
Đến ngày : 26/08/2018
10Lấy ý kiến dự thảo ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 24/07/2018
Đến ngày : 24/08/2018
11Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Từ ngày : 02/07/2018
Đến ngày : 02/08/2018
12Dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ đối với giáo dục Mầm non và Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Từ ngày : 25/06/2018
Đến ngày : 25/07/2018
13Lấy ý kiến dự thảo quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 15/06/2018
Đến ngày : 15/07/2018
14Lấy ý kiến dự thảo Quy chế về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 30/05/2018
Đến ngày : 30/06/2018
15Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 26/05/2018
Đến ngày : 26/06/2018
16Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 23/05/2018
Đến ngày : 23/06/2018
17Dự thảo sửa đổi một số điều tại Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh.
Từ ngày : 18/05/2018
Đến ngày : 18/06/2018
18Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các làng được bảo tồn trong khu vực quy hoạch đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 17/05/2018
Đến ngày : 17/06/2018
19Lấy ý kiến dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở, ngành, hội đặc thù cấp tỉnh và UBND cấp huyện
Từ ngày : 03/05/2018
Đến ngày : 03/06/2018
20Lấy ý kiến dự thảo Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 15/05/2018
Đến ngày : 31/05/2018
Số dòng / trangTrang 1/7|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)