Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Từ ngày : 02/07/2018
Đến ngày : 02/08/2018
2Dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ đối với giáo dục Mầm non và Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Từ ngày : 25/06/2018
Đến ngày : 25/07/2018
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến dự thảo quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 15/06/2018
Đến ngày : 15/07/2018
2Lấy ý kiến dự thảo Quy chế về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 30/05/2018
Đến ngày : 30/06/2018
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 26/05/2018
Đến ngày : 26/06/2018
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 23/05/2018
Đến ngày : 23/06/2018
5Dự thảo sửa đổi một số điều tại Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh.
Từ ngày : 18/05/2018
Đến ngày : 18/06/2018
6Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các làng được bảo tồn trong khu vực quy hoạch đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 17/05/2018
Đến ngày : 17/06/2018
7Lấy ý kiến dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở, ngành, hội đặc thù cấp tỉnh và UBND cấp huyện
Từ ngày : 03/05/2018
Đến ngày : 03/06/2018
8Lấy ý kiến dự thảo Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 15/05/2018
Đến ngày : 31/05/2018
9Lấy ý kiến dự thảo Quy định Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 27/04/2018
Đến ngày : 27/05/2018
10Lấy ý kiến dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 12/04/2018
Đến ngày : 12/05/2018
11Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 11/04/2018
Đến ngày : 11/05/2018
12Lấy ý kiến dự thảo Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 10/04/2018
Đến ngày : 10/05/2018
13Lấy ý kiến vào dự thảo quy định hành lang bảo vệ đê cấp V trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 10/04/2018
Đến ngày : 10/05/2018
14Dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014  của UBND tỉnh, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp,  mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách  và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội  ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Từ ngày : 10/04/2018
Đến ngày : 10/05/2018
15Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020
Từ ngày : 09/04/2018
Đến ngày : 09/05/2018
16Lấy ý kiến vào dự thảo quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/04/2018
Đến ngày : 06/05/2018
17Lấy ý kiến vào dự thảo áp dụng một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường và sửa đổi, bổ sung đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/04/2018
Đến ngày : 06/05/2018
18Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 03/04/2018
Đến ngày : 03/05/2018
19Lấy ý kiến vào dự thảo quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 30/03/2018
Đến ngày : 30/04/2018
20Lấy ý kiến vào dự thảo quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng  nghỉ công tác theo nguyện vọng
Từ ngày : 19/03/2018
Đến ngày : 19/04/2018
Số dòng / trangTrang 1/6|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)