Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/09/2019
Đến ngày : 06/10/2019
2Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018
Từ ngày : 04/09/2019
Đến ngày : 04/10/2019
3

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 28/08/2019
Đến ngày : 15/09/2019
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 11/08/2019
Đến ngày : 12/09/2019
2

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi một số Điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh

Từ ngày : 01/08/2019
Đến ngày : 01/09/2019
3Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Quy chế hoạt động của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, nhà chứa Quan họ; việc quản lý, sử dụng  kinh phí hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 23/07/2019
Đến ngày : 23/08/2019
4Lấy ý kiến Dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh
Từ ngày : 19/07/2019
Đến ngày : 19/08/2019
5Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 08/07/2019
Đến ngày : 08/08/2019
6Lấy ý kiến Dự thảo Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 12/06/2019
Đến ngày : 12/07/2019
7Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền  xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 10/06/2019
Đến ngày : 10/07/2019
8Lấy ý kiến Dự thảo Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/06/2019
Đến ngày : 04/07/2019
9Lấy ý kiến Dự thảo Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, giải quyết sự cố thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 04/06/2019
Đến ngày : 04/07/2019
10Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế tạm thời công tác quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 30/05/2019
Đến ngày : 30/06/2019
11Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 29/05/2019
Đến ngày : 30/06/2019
12Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Từ ngày : 23/05/2019
Đến ngày : 23/06/2019
13Lấy ý kiến Dự thảo Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập
Từ ngày : 21/05/2019
Đến ngày : 21/06/2019
14Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, cổng/trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền thanh của tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 20/05/2019
Đến ngày : 20/06/2019
15Lấy ý kiến Dự thảo Quy định trình tự lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/05/2019
Đến ngày : 06/06/2019
16Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/05/2019
Đến ngày : 04/06/2019
17Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/05/2019
Đến ngày : 04/06/2019
18Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 26/04/2019
Đến ngày : 26/05/2019
19Lấy ý kiến dự thảo Quy định trình tự thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Từ ngày : 19/04/2019
Đến ngày : 19/05/2019
20Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh
Từ ngày : 01/04/2019
Đến ngày : 01/05/2019
Số dòng / trangTrang 1/9|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)