Truy cập nội dung luôn
Đường dây nóng: 0966 022 666 - 02413 898 777

Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - UBND tỉnh vừa có văn bản số 1556/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở Nội Vụ, Tài chính, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về việc thành lập, hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện.