Truy cập nội dung luôn
Đường dây nóng: 0966 022 666 - 02413 898 777

Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh sau khi nghe các Sở, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số PCI, PAPI, ICT Index năm 2016 tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 của UBND tỉnh diễn ra sáng 21/4.