Văn bản sao lục

Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Số sao lục
Cơ quan sao lục
Trích yếu
Tổng số văn bản tìm được: 108
STTSố ký hiệuSố sao lụcTrích yếuNgàyTải
1
1407/TTg-NN
04/SLSao lục Công văn số 1407/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh15/10/2018
2
1075/TTg-NN
03/SLV/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh17/08/2018
3
880/TTg-NN
02/SLV/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.12/07/2018
4
01/2018/NĐ-CP
01/SL-UBNDĐiều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Lương thực miền Bắc03/01/2018
5
33/2017/TT-BTNMT
36/SLQuyết định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai29/09/2017
6
1173/QĐ-BKHĐT
35/SL-UBNDSao lục Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/6/201729/08/2017
7
1292/QĐ-TTg
33/SL-UBNDSao lục Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3)29/08/2017
8
80/2017/TT-BTC
34/SL-UBNDSao lục Thông tư số 80/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất02/08/2017
9
1255/QĐ-TTG
31/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.21/08/2017
10
1191/QĐ-TTg
32/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.14/08/2017
11
1169/QĐ-TTg
30/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 203010/08/2017
12
84/2017/NĐ-CP
29/SL-UBNDSao lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ18/07/2017
13
42/2017/NĐ-CP
26/SL-UBNDSao lục Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.05/04/2017
14
41/2017/NĐ-CP
25/SL-UBNDSao lục Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống cây vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản05/04/2017
15
06/2017/TT-BLĐTBXH
27/SL-UBNDSao lục Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.08/03/2017
16
08/2017/TT-BLĐTBXH
24/SL-UBNDSao lục Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.10/03/2017
17
07/2017/TT-BLĐTBXH
23/SL-UBNDSao lục Thông tư Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.10/03/2017
18
554/TTg-NN
22/SL-UBNDSao lục Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.18/04/2017
19
33/201/NĐ-CP
21/SL-UBNDNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.03/04/2017
20
31/2017/NĐ-CP
20/SL-UBNDNghị định ban hành Quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.23/03/2017
21
25/2017/NĐ-CP
19/SL-UBNDNghị định về báo cáo tài chính nhà nước.14/03/2017
22
109/2016/NĐ-CP
18/SL-UBNDNghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.01/07/2016
23
06/2017/NĐ-CP
17/SL-UBNDNghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.24/01/2017
24
158/2016/NĐ-CP
16/SL-UBNDNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.29/11/2016
25
301/2016/TT-BTC
15/SL-UBNDThông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ.15/11/2016
Số dòng / trangTrang 1/5|<<12345>>|