Văn bản sao lục

Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Số sao lục
Cơ quan sao lục
Trích yếu
Tổng số văn bản tìm được: 103
STTSố ký hiệuSố sao lụcTrích yếuNgàyTải
1
1173/QĐ-BKHĐT
35/SL-UBNDSao lục Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/6/201729/08/2017
2
1292/QĐ-TTg
33/SL-UBNDSao lục Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3)29/08/2017
3
80/2017/TT-BTC
34/SL-UBNDSao lục Thông tư số 80/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất02/08/2017
4
1255/QĐ-TTG
31/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.21/08/2017
5
1191/QĐ-TTg
32/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.14/08/2017
6
1169/QĐ-TTg
30/SL-UBNDSao lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 203010/08/2017
7
84/2017/NĐ-CP
29/SL-UBNDSao lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ18/07/2017
8
42/2017/NĐ-CP
26/SL-UBNDSao lục Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.05/04/2017
9
41/2017/NĐ-CP
25/SL-UBNDSao lục Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống cây vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản05/04/2017
10
06/2017/TT-BLĐTBXH
27/SL-UBNDSao lục Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.08/03/2017
11
08/2017/TT-BLĐTBXH
24/SL-UBNDSao lục Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.10/03/2017
12
07/2017/TT-BLĐTBXH
23/SL-UBNDSao lục Thông tư Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.10/03/2017
13
554/TTg-NN
22/SL-UBNDSao lục Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.18/04/2017
14
33/201/NĐ-CP
21/SL-UBNDNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.03/04/2017
15
31/2017/NĐ-CP
20/SL-UBNDNghị định ban hành Quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.23/03/2017
16
25/2017/NĐ-CP
19/SL-UBNDNghị định về báo cáo tài chính nhà nước.14/03/2017
17
109/2016/NĐ-CP
18/SL-UBNDNghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.01/07/2016
18
06/2017/NĐ-CP
17/SL-UBNDNghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.24/01/2017
19
158/2016/NĐ-CP
16/SL-UBNDNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.29/11/2016
20
301/2016/TT-BTC
15/SL-UBNDThông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ.15/11/2016
21
02/2017/NĐ-CP
14/SL-UBNDNghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.09/01/2017
22
01/2017/NĐ-CP
13/SL-UBNDNghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.06/01/2017
23
163/2016/NĐ-CP
12/SL-UBNDNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.21/12/2016
24
54/2016/QĐ-TTg
11/SL-UBNDQuyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.19/12/2016
25
73/TB-VPCP
10/SL-UBNDThông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và môi trường.10/02/2017
Số dòng / trangTrang 1/5|<<12345>>|