Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CÁC SỞ BAN NGÀNH
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 41261
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
3919/UBND-NC
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho ý kiến vào Phiếu khảo sát lĩnh vực PCCCAn ninh - Quốc phòng12/10/2018
3918/UBND-NC
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi VBQPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Công anAn ninh - Quốc phòng12/10/2018
3917/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tiến độ Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựngXây dựng cơ bản12/10/2018
3916/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-UBQGCPĐT ngày 27/9/2018 của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tửCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3915/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 9044/VPCP-KSTT ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3914/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3913/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3912/UBND-KGVX
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp sóng Chương trình kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh.Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3911/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3910/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch sân golfXây dựng cơ bản12/10/2018
3909/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị giới thiệu địa điểm thực hiện dự án tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh của Công ty TNHH Minh Khang Bắc NinhXây dựng cơ bản12/10/2018
3908/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị của Công ty cổ phần Hợp LựcXây dựng cơ bản12/10/2018
3907/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh QHCT của Công ty TNHH MTV công trình Kim Xương TríXây dựng cơ bản12/10/2018
3906/UND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh dự án ĐTXD Trung tâm thương mại của Công ty cổ phần tập đoàn HanakaXây dựng cơ bản12/10/2018
3905/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn HanakaXây dựng cơ bản12/10/2018
3904/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thôngCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3903/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến 2050Xây dựng cơ bản12/10/2018
3902/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tưKinh tế - Tổng hợp12/10/2018
3901/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thôngCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3900/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Dự án ĐTXD đường nối từ TL.278 mới vào khu vực Chùa DạmXây dựng cơ bản12/10/2018
3899/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ phòng xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA)Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3898/UBND-NN
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018.Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn12/10/2018
3897/UBND-NN
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT.Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn12/10/2018
394/UBND-XDCB
Công văn của UBND tỉnh về việc cử cán bộ lãnh đạo tham gia hội đồng thẩm định các dự án thành phố thông minh tỉnh Bắc NinhCông nghệ-Thông tin-Truyền thông12/10/2018
3896/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủKinh tế - Tổng hợp11/10/2018
Số dòng / trangTrang 1/1651|<<12345>>|