Giới thiệu chung

05/01/2019 04:13 Số lượt xem: 110544

1 - Trụ sở

  • Số 12 Phù Đổng Thiên Vương - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

 

2 - Các ban, đơn vị trực thuộc:

  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
  • Ban Dân vận Tỉnh uỷ
  • Ban Nội chính Tỉnh ủy
  • Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
  • Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  • Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
  • Báo Bắc Ninh.