Tổ chức bộ máy

26/10/2015 04:13 Số lượt xem: 26965
 
 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC NINH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020.
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN NHÂN CHIẾN
  Ủy viên TƯ Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.
 
 
 
 Đồng chí: NGUYỄN HỮU QUẤT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TỬ QUỲNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
Đồng chí: NGUYỄN THỊ HÀ
Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN HỮU THÀNH 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
 
  
Đồng chí: BÙI VĂN HOAN
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
 
 
 Đồng chí: NGUYỄN ĐĂNG TÚC
Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
 
Đồng chí: CÁT VĂN THỌ
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự.
 
 
 
Đồng chí: PHẠM HỒNG SƠN
Giám đốc Công an Tỉnh
 
 
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: HÀ SỸ TIẾP
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.
 
Đồng chí: NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
 
 
Đồng chí: VƯƠNG QUỐC TUẤN
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
 
 
 
 
 DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH KHÓA XIX 
 
STT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
1
Nguyễn Nhân Chiến
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
2
Phùng Đức Chiến
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
3
Nguyễn Hạnh Chung
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
4
Nguyễn Quốc Chung
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
5
Đinh Văn Duân
Giám đốc Sở LĐTB&XH
6
Nguyễn Thị Dung
Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
7
Nguyễn Văn Đại
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
8
Nguyễn Văn Đoàn
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
9
Nguyễn Hương Giang
Chủ tịch HĐND tỉnh.
10
Cao Văn Hà
Giám đốc Sở Xây dựng
11
Nguyễn Thị Hà
Phó Bí thư Tỉnh ủy
12
Nguyễn Thị Vân Hà
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
13
Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Sở Tài chính
14
Trần Thị Hằng
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
15
Tô Thị Mai Hoa
Giám đốc Sở Y tế
16
Bùi Văn Hoan
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
17
Nguyễn Văn Hùng
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
18
Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
19
Trần Quang Huy
Bí thư Thị ủy Từ Sơn
20
Đỗ Đình Hữu
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
21
Đào Quang Khải
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
22
Ngô Văn Liên
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
23
Nguyễn Tiến Long
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
24
Nguyễn Đình Lợi
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ
25
Nguyễn Phương Mai
Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
26
Trần Quang Nam
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
27
Nguyễn Tiến Nhường
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
28
Nguyễn Văn Phong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
29
Ngô Tân Phượng
Bí thư Huyện ủy Thuận Thành
30
Nguyễn Hữu Quất
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy
31
Vũ Đức Quyết
Giám đốc Sở Công Thương
32
Nguyễn Tử Quỳnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh
33
Trần Đăng Sâm
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
34
Nguyễn Bá Sinh
Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
35
Phạm Hồng Sơn
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh
36
Nguyễn Trọng Tân
Giám đốc Sở Nội vụ.
37
Nguyễn Hữu Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
38
Chu Văn Thảo
Giám đốc Sở Tư pháp
39
Nguyễn Công Thắng
Bí thư Huyện ủy Tiên Du
40
Cát Văn Thọ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
41
Nguyễn Kim Thoại
Bí thư Huyện ủy Gia Bình
42
Nguyễn Xuân Thu
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
43
Hà Sỹ Tiếp
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
44
Vũ Bá Tốn
Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy
45
Vương Quốc Tuấn
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
46
Nguyễn Đăng Túc
Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy
47
Phạm Minh Tuyên
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
48
Lê Ngọc Tuyển
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
49
Trần Thị Vân
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
50
Nguyễn Văn Vinh
Chánh Thanh tra tỉnh
51
Nguyễn Đình Xuân
Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh.