Công báo tỉnh

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.
Số công báo 05
Cơ quan ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số ký hiệu 02/2022/QĐ-UBND
Ngày phát hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Người ký Nguyễn Hương Giang
Loại Quyết định
Lĩnh vực Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Trích dẫn Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.
File đính kèm