Công báo tỉnh

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND Quy định về cây xanh sử dụng công cộng trồng tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Số công báo 05
Cơ quan ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số ký hiệu 05/2022/QĐ-UBND
Ngày phát hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Người ký Đào Quang Khải
Loại Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư và xây dựng
Trích dẫn Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND Quy định về cây xanh sử dụng công cộng trồng tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
File đính kèm