(BNP) – Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản diễn ra tại Nhật Bản, sáng 25/11, UBND tỉnh Bắc Ninh ký kết 02 biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược nhằm phát triển dự án kho vận tại Khu công nghiệp Yên Phong 2A.