Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh qua các kỳ Đại hội

22/09/2020 16:25 Số lượt xem: 251

(BNP) - Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1945 đến năm 1963 tổ chức Đại hội 5 lần; khi hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc tổ chức Đại hội 9 lần; do đó khi tái lập năm 1997, Đại hội xác định đây là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Từ khi tách tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã trải qua 05 kỳ Đại hội:

1. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (1997-2000)

Thời gian từ ngày 14/10 -17/10/1997 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh).

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức, trong đó có 18 đại biểu nữ;

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí;

Đồng chí Ngô Đình Loan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Văn Luật, đồng chí Hồ Đình Tỵ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy;

Các Ủy viên gồm: Nguyễn Văn Cảnh, Lê Văn Khi, Phạm Sơn, Nguyễn - Sỹ, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Huy Tính, Nguyễn Đắc Trụ, Nguyễn Văn Vĩnh.

2. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2000-2005)

Thời gian từ ngày 3/1 -5/1/2001 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh)

Tham dự Đại hội có 252 đại biểu chính thức, trong đó, 23 nữ chiếm 9,1%

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm: 45 đồng chí, Ban Thường vụ gồm: 9 đồng chí

Đồng chí Ngô Văn Luật được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thảo làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn - Sỹ làm Ủy viên Thường vụ Thường trực.

Các Ủy viên gồm: Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Xuân Chiêm, Đỗ Tá Hảo, Nguyễn Công Ngọ, Phạm Sơn, Nguyễn Đình Thác.

Tháng 9/2003, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thay đồng chí Ngô Văn Luật, nghỉ hưu theo chế độ.

3. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2005-2010)

Thời gian từ ngày 14/12 - 16/12/2005 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh).

Dự Đại hội có 279 đại biểu, đại diện cho gần 40.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 49 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 03/10/2007, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Nguyễn Thế Thảo được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.

4. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2010-2015)

Thời gian từ ngày 22/9 -24/9/2010 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự Đại hội có 314 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm: 53 đồng chí; Ban Thường vụ gồm: 11 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Công Ngọ tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn - Sỹ, đồng chí Trần Văn Túy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy;

Các Ủy viên gồm: Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Hữu Quất, Nguyễn Tiến Nhường, Ngô Xuân Thứ, Nguyễn Tử Quỳnh, Bùi Văn Hoan, Nguyễn Đăng lợi, Ngô Văn Diện.

Ngày 21/2/2011, đồng chí Trần Văn Túy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, thay đồng chí Nguyễn Công Ngọ, được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.

Ngày 11/2/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Trần Văn Túy được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.

5. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2015-2020)

Thời gian từ ngày 23/9 -25/9/2015 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự Đại hội có 313 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm: 51 đồng chí; Ban Thường vụ gồm: 15 đồng chí;

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Thị Hà làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các Ủy viên gồm: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hữu Thành, Bùi Văn Hoan, Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Quốc Chung, Cát Văn Thọ, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Hà Sỹ Tiếp, Nguyễn Hương Giang, Vương Quốc Tuấn.

V.H