Điều chỉnh cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa và cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi

12/09/2023 10:08

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ký ban hành các quyết định điều chỉnh, bổ sung vị trí, ranh giới, diện tích, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện đối với một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi.

Tại Quyết định số 416/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa, huyện Yên Phong. Theo đó, khu đất số 1 có diện tích khoảng 11.36 ha thuộc xã Yên Trung; phía Đông giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất dự trữ phát triển), phía Tây giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất công cộng đô thị), phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng, phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất cây xanh đô thị).

Khu đất số 2 có diện tích khoảng 34,72 ha; phía Đông giáp tuyến đường tỉnh lộ ĐT.277B quy hoạch; phía Tây giáp ruộng canh tác và khu dân cư hiện trạng thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng, phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất dự trữ phát triển).

Tổng diện tích cả dự án khoảng 46,07ha, tổng mức đầu tư 736,197 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến hết năm 2024.

Tại Quyết định số 418/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi. Trong đó, phía Tây Bắc giáp đất canh tác và khu phố Từ Phong, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ; phía Đông Bắc giáp kênh Tào Khê; phía Đông Nam giáp đất canh tác phường Cách Bi và xã Đào Viên, thị xã Quế Võ; phía Tây Nam giáp QL.18. Tổng diện tích khoảng 700.538 m2. Tổng mức đầu tư của cả dự án 1.033,9 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến năm 2025.

M.B