Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh

23/06/2022 14:59 Số lượt xem: 294

(BNP) – Sáng 23/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và giao kế hoạch đầu tư công đợt 3 năm 2022; Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; các tờ trình về việc phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư; Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị.

Ngành chức năng đã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến: thu tiền sử dụng đất; điều chỉnh và thu hồi vốn ngân sách; một số hạng mục chi ngân sách còn chậm; tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị ngành chức năng triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Trong đó, Sở Tài chính rà soát lại căn cứ pháp lý phân bổ vốn; tham mưu UBND tỉnh và thực hiện hiệu quả các giải pháp phấn đấu thu vượt dự toán giao; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo những yếu tố tác động đến việc tăng, giảm các nguồn thu; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm hoặc không giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành tham mưu và xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm; rà soát các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đó có giải pháp tập trung cho các chỉ tiêu khó đạt.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Cơ bản nhất trí với các nội dung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu đề nghị các ngành chức năng hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh. Bên cạnh ý kiến của các đại biểu, đồng chí cũng yêu cầu các ngành tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

M.B