Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ưu tú

02/02/2024 22:20

(BNP) - Chiều 02/02, Trung tâm Chính trị huyện Tiên Du tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I cho đoàn viên, thanh niên ưu tú là các em học sinh lớp 12 của các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện và các thanh niên xung phong tình nguyện nhập ngũ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng (thứ 4 từ trái sang) và Phó Bí Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đương Bắc (thứ 3 từ phải qua) trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bằng khen Xuất sắc cho các học sinh.

Dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tiên Du; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Du; Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Du.

Sau một tuần học tập nghiêm túc và hiệu quả, 58 đoàn viên, thanh niên ưu tú là các em học sinh lớp 12 của các trường THPT, Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng gồm 5 chuyên đề chính: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ bế giảng.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 58/58 em học sinh đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, 06 em đạt Xuất sắc,   27 em đạt Giỏi, 25 em đạt Khá.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Lụa trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học sinh.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp các em trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; hiểu biết về chính trị, tích cực học tập, lao động, tiên phong, gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào của các tổ chức đoàn thể, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

A.T