Chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

25/11/2021 16:11 Số lượt xem: 181

(BNP) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Kế hoạch số 1755/KH-SNN về việc phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2022.

Ảnh minh họa.

Văn bản nêu rõ, từ năm 2018 đến nay, Sở NN&PTNT đã hướng dẫn các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa nên đã hạn chế sự lây lan, mức độ phát sinh gây hại, bệnh chỉ xuất hiện rải rác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do thời tiết biến đổi khó lường và hiện tượng rầy di trú từ các địa phương khác là điều kiện thuận lợi cho bệnh có nguy cơ tiếp tục gây hại trong năm tới.

Để hạn chế tác hại của bệnh lùn sọc đen, góp phần bảo vệ năng suất lúa năm 2022, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương, cơ quan chuyên môn chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động quản lý, giám sát mật độ rầy lưng trắng; tổ chức thu thập mẫu rầy, mẫu lúa để giám định virus lùn sọc đen làm cơ cở cho chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng, đặc điểm phát sinh, biện pháp quản lý, nguy cơ lây lan cũng như ảnh hưởng, tác hại của bệnh lùn sọc đen thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, phát tờ rơi... Tiến hành vệ sinh đồng ruộng ngay sau mỗi vụ thu hoạch lúa để hạn chế nguồn bệnh chuyển sang vụ sau; xử lý thóc giống bằng một trong các thuốc như: Cruiser Plus 312,5FS, Kola Gold 660WP, Sakura 40WP...

Lưu ý không gieo mạ ven đường giao thông, nơi có nguồn sáng mạnh sẽ thu hút rầy lưng trắng đến truyền bệnh. Tiến hành che phủ nilon cho mạ Xuân để chống rét, chống chuột gây hại và rầy lưng trắng xâm nhập truyền bệnh. Hạn chế gieo cấy các giống nhiễm rầy, nhất ở những vùng đã bị nhiễm bệnh ở vụ trước hoặc vùng có nguy cơ bị bệnh cao. Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh như: Chọn giống tốt, gieo cấy tập trung, đảm bảo thời vụ, mật độ gieo cấy, bón đủ lượng phân và cân đối N.P.K, thực hiện một cánh đồng cùng trà, cùng giống, cùng thời vụ để thuận tiện cho công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.


 

H.T