Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

29/06/2022 18:29 Số lượt xem: 420

(BNP) - Chiều 29/6, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh dự, chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh.

Theo báo cáo của TCTK, từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, công tác xử lý, tổng hợp kết quả chính thức đã hoàn thành theo đúng tiến độ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Kết quả cho thấy, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước. Năm 2020, cả nước có hơn 6,0 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5% (tương đương tăng 423,6 nghìn đơn vị) so với năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra; các cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại; các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh trong 5 năm qua. Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng 4,9% về số lao động so với năm 2016…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Hội nghị cũng được nghe đại diện Bộ Nội Vụ báo cáo kết quả chính thức Điều tra CSHC năm 2021. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, số lượng các CSHC, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của cả nước có gần 32,3 nghìn đơn vị hành chính, giảm 49,1% so với năm 2016. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 là 27,5 triệu người, tăng 4,3% so với năm 2016. Lao động bình quân của một đơn vị điều tra giảm nhẹ. Tổng số lao động trong các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội là 1,382 triệu lao động, tăng 15% so với năm 2016. Trình độ đào tạo của lao động trong các đơn vị hành chính ngày càng được nâng cao, số lượng lao động có trình độ Đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động. Năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các lao động trong các đơn vị hành chính ngày càng được nâng cao…

Thông tin từ kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; số lượng lao động; cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế; đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương. Đây là những thông tin hữu ích phục vụ Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành và địa phương xây dựng, ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và liên vùng sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ biên soạn ấn phẩm Tổng điều tra kinh tế 2021. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan biên tập ấn phẩm về điều tra cơ sở hành chính 2021.

Các sở ngành, đơn vị, địa phương Thống nhất sử dụng kết quả Tổng điều tra; chỉ đạo Cơ quan Thống kê địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh khai thác, phân tích kết quả điều tra tại địa phương mình cung cấp cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp theo ngành, lĩnh vực quản lý trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên cơ sở kết quả chính thức được công bố đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra, qua đó, góp phần định hướng các đối tượng dùng tin sử dụng thông tin thống kê đúng quy định của pháp luật.

N.N